زیبا متن : مرجع متن های زیبا

مرگ مى تواند ادامه ى آواز من باشد
که سالیان
کنار آتش چوپان ها
بر لب البرز گرم مى شود…
نترس
بومیان مى گویند،
درختى که تبر نخورد
ثمرش تلخ مى شود!
شراب و دشنه بیاور
برقص
فردا شاید آخرین پرچم زمین
رقص گل هاى پیراهنت باشد
که گرده مى پراکند در باد

ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام