زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

ساعت از نیمه گذشت و دلم آرام نشد
و خدا رَحم کند،این همه دلتنگی را
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته شعر ساعت از نیمه گذشت و دلم آرام ن
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته شعر ساعت از نیمه گذشت و دلم آرام ن...انتشار متن در زیبامتن