زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
1.0 امتیاز از 1 رای

هراسناک تر از کور شدن، نابینایی من است بعد از آن شب.
روحم درد می کند.
احساسم تیر می کشد
ناچارم به قدم زدن در هراسی که با تاریکی می آید
با روشنایی نمی رود
.
خاطراتم کبود است
.
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته شیوا علمی هراسناک تر از کور شدن نابینای
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته شیوا علمی هراسناک تر از کور شدن نابینای...انتشار متن در زیبامتن