زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

خواستم از چشم زیبایت بگویم، بگذریم
از قد و بالای رعنایت بگویم، بگذریم

باد تا آهنگ میزد با نُت موی فرت
شعرِ در خور,وقت اجرایت بگویم، بگذریم

مصرعی در وصف لبخند مونالیزات یا
خلقت عاری از امّایت بگویم، بگذریم

خواستم آرایه های شعری ام زیبا شود
از صدای ردّ پاهایت بگویم، بگذریم

از جوانی جو زده دنبال استعمار تو
قصد آزادی کوبایت بگویم، بگذریم

در سکوتت برزخی می بینم از تنهایی ام
از غمِ این مردِ تنهایت بگویم، بگذریم

در گذشته مانده ای با روح زخمی,میشود؟
از هراس صبحِ فردایت بگویم؟ بگذریم

زندگی وقتی که فنجانی به خون آلوده است
از کدامین بغضِ در نایت بگویم؟ بگذریم

مهدی صحبتی
ZibaMatn.IR

Mahdisohbati ارسال شده توسط
Mahdisohbati


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن