زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

پاییز
گاهی مثل یک شعر تلخ است
میچلاند قلبت
میریزد برگت
میگریاند چشمت
گاهی هم چون مشعوقهء دلربایی است
از راه که میرسد
عشق
دوباره جان میگیرد تا زمزمهء نسیم در بزم رنگها عاشقانه به تماشا بکشاند و نوازش کند
خستگی هایت
دلتنگی هایت
شکستگی هایت
حتی گاهی با تلخی مرگ درونش به زخم نگاهی تسلی می بخشد
گاهی هم
بی شباهت به سکوت خاطره ها نیست
شاید پاییز
بغض خفته در گلوی خزان است
نمیدانم
اما هر چه هست
یاد تو را در خاطرم تداعی میکند
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن