زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

نیاز مندم به تو،
به تو احتیاج دارم شدید،
مثلِ وابستگیِ ماهی به آب،
مثلِ احتیاجِ آدم به هوا،
مثلِ نیازِ آدم به حوا،
میخواهمت عجیب،
مثلِ نشستنِ اولین برفِ روی زمین،
مثلِ تشنگیِ کویرِخشک و خالی برای باران،
و من اینجا
برای تو
دلتنگم عمیق،
دلتنگ،
مثلِ مادری که بعدِ چند سالِ دوری
فرزندش را به آغوش کشیده باشد،
مثلِ دخترِ چند ساله ای که گم کرده عروسکش را،
شیرینِ همیشگیِ من،
دلبرِ نازنینِ من،
توی دنیایی که خدا دستِ آدمهارا از دو گوشه ی شهر
میگیرد و وصلِ هم میکند،
توی دنیایی که تورا برای آشفته بازارِ روز هایم کنار گذاشت،
من اما
به تو من نیازمندم عجیب،
"مثلِ نیازِ آدم به هوا
مثلِ نیازِ آدم به حوا؛"
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن