متن دلتنگ

زیبا متن : مرجع متن های زیبا دلتنگ

جمعه , ۱۰ آذر ۱۴۰۲

جملات دلتنگ

جمله دلتنگ

دلتنگ فاصله ای هستم که در لحظه ها پنهان شدند ....متن دلنوشته کوتاه
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس

ارسال پروفایل در پروفایل گرام