زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
4.5 امتیاز از 4 رای

عزیزتر از جانم !
پای دوست داشتنم می مانم ؛
به ثانیه هایم سوگند که لحظه هایم
مملو است از تو!
دلتنگی ات هرروز مرا در آغوش میکشد و رها نمیکند ،
و لبخند هایم در گرو رویایت است...
نمیدانم روزهای پیش از تو را تنها زنده بودم یا زندگی میکردم ؟!
بدان که این عاشق کوچک ،
تا ابد پای دوست داشتنت می ماند
صاف و صادق!
و تو فقط حواست باشد...
حواست باشد به دل من!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن