زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

می جَنگد
می کُشد
کُشته می شود
و صدایش به گوشِ
هیچ کس نمی رسد
زن ها باسکوت مبارزه را آغاز
و با سکوت پایان میدهند
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته مهرداد حق محمدی می جَنگدمی کُشدکُشته می شودو ص
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته مهرداد حق محمدی می جَنگدمی کُشدکُشته می شودو ص...انتشار متن در زیبامتن