زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

بهار یعنی
غنچه ی بوسه ی لبهایم
در میان باغ لبهایت
شکوفه کند
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته عاشقانه بهار یعنیغنچه ی بوسه ی لبهایمد
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته عاشقانه بهار یعنیغنچه ی بوسه ی لبهایمد...انتشار متن در زیبامتن