زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
2.0 امتیاز از 1 رای

جای هر بوسه ات
نقشه ی گنجی ست
روی جانم...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن