زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

هزار هزار بوسه در نامه برایم از دور فرستادی
هر کدام را چون بذر گلی
در خاک غم گرفته سرزمینم کاشتم
که باشد از هر بوسه گلی بروید در مدفن هزار ساله اندوه
و نجوای عشق دوباره سر دهد
و گلستان بروید از خط به خط نوشته هایت
و از خاک اندام فرسوده فرتوتم اطلسی ها گل دهند

و روزی در همان رویشگاه
میان ادریسی و اطلسی های بنفش
جان سپارم ...
ZibaMatn.IR

مهدی قربانی زیناب ارسال شده توسط
مهدی قربانی زیناب


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام