زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

در این ملک خیال من حیف دلبرم در کار نیست
چون نخورده جام عشق خوابیده است بیدار نیست

من ندارم تاب تنهایی در این ظلمت سرا
ماه ندارد روشنی چون شمس من انگار نیست

شب ندارد رنگ بو صهبا ندارم ور سبو
یا شبم نیست آن شب یا یار من آن یار نیست

شاعر سعید هجران سلماسی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام