زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

این گذشته
این فعل( بود )
چقدر تلخ است
ZibaMatn.IR

ریحانه میرزائی ارسال شده توسط
ریحانه میرزائی


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن