زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

رد می شوم از بلور کاوه
مثل نور،
از میان درهای بسته
مثل صوت،
از روی قله های ندیده
مثل باد ،
از زیر اقیانوس
مثل آب،
من
شاعرم.
ZibaMatn.IR

محمود خلیلی ارسال شده توسط
محمود خلیلی


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته محمود خلیلی رد می شوم از بلور کاوه مثل ن
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته محمود خلیلی رد می شوم از بلور کاوه مثل ن...


انتشار متن در زیبامتن