زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

زخم روی بال هایش قلب را ترک می زد، اختیار خودش نبود بال زدنش اما رها شدنش از قفس اختیار خودش بود، با این حال، دل در گرو موهای در هم آمیخته دخترک داده بود، هرکس برای آزادی اش راهی جلوی او قرار می داد ولی او مانده بود و هزار راه و یک دل سر به هوا.
ZibaMatn.IR

سانیا علی نژاد ارسال شده توسط
سانیا علی نژاد


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته نوشته کوتاه زخم روی بال هایش قلب را ترک می
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته نوشته کوتاه زخم روی بال هایش قلب را ترک می...


انتشار متن در زیبامتن