زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

اگر روزی...
از تو درباره من پرسیدند:
بگو مرا دوست داشت...
بی آنکه بخواهد آدم دیگری باشم.
مرا در آغوش میگرفت، هرگاه شکسته بودم و مرا زندگی میکرد، حتی در
بی حوصلگی هایش....

دنیاکیانی
ZibaMatn.IR

دنیاکیانی ارسال شده توسط
دنیاکیانی


ZibaMatn.IR
عکس نوشته دنیا کیانی اگر روزی از تو درباره من
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته دنیا کیانی اگر روزی از تو درباره من...انتشار متن در زیبامتن