زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

از سر زمین عشق
برایت پیامی آوردم
بدین سان
بیا مثل دو پرنده
بال بگشایم بسوی
خانه خوشبختی
که درآن میز شب یلدا را
اینگونه چیدم
شکلات ، از طعم چشمانت
آجیل از ذرات ، عشق من
دوستت دارم
عاشقتم
انار ، از باقی مانده قلبم
که هزاران تکیه شده
درون ظرفی از وجودم
همه را در روی میز تنهایی
چیده ام
بیا تا شب یلدا را
سپری کنیم باعشق
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن