زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

وقتِ رفتن
بوسه ی آخرمان
با چشم بود !
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن