زیبا متن : مرجع متن های زیبا

مثل طرح های قاجاری!
مثل سیبِ سرخِ تب داری!
باشکوه مثل یک دریا
هرچه زیباست، تویی! آری!

هرچه چشمِ شور، دخترجان!
از تو دورِ دور! دخترجان!
شعر هرچه هست، تقدیمِ:
خدای غرور! دخترجان!

مثل کوچه های تبریزی!
مثل کوردها دل انگیزی!
ای شمالِ خاطرات سبز
ای جنوبِ زردِ پاییزی!

خنده خنده ناز می پاشی
کاش کاش! سهم من باشی!
صورتت که ماه می ماند
دستِ عشق کرده نقاشی!

بنده ات شدم! خدایم تو!
ای دلیلِ شعرهایم تو
می شود که مال من باشی؟
آرزو شدی برایم تو...شاعر: سیامک عشقعلی
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام