زیبا متن : مرجع متن های زیبا

دلتنگم
دل تنگ کوهستان،صخره،برف،یخ،رودخانه،دل تنگ تو ای همنورد،دل تنگ خدا که چقدر به من نزدیک است..
صدایم کن ..جانم بده تا جان دهم برایت
ZibaMatn.IR
سارا مژدهی ارسال شده توسط
سارا مژدهی


ZibaMatn.IR
عکس نوشته دلتنگم دل تنگ کوهستانصخرهبر
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته دلتنگم دل تنگ کوهستانصخرهبر...


ارسال پروفایل در پروفایل گرام