زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 3 رای

چه جایی بهتر از آغوش گرم
کسی که دوستش داری
یک فنجان آرامش را بنوش
و به دور دستها خیره شو
قطار قطار می آیند
روزهایی که آرزویش را داشتی

رعنا ابراهیمی فرد
ZibaMatn.IR

Fatima ارسال شده توسط
Fatima


ZibaMatn.IR
عکس نوشته رعنا ابراهیمی فرد چه جایی بهتر از آغوش گرم کسی
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته رعنا ابراهیمی فرد چه جایی بهتر از آغوش گرم کسی...ارسال پروفایل در پروفایل گرام