زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

عصر جمعه
یعنی دَم نوشی از دلتنگی 
در فنجانی به رنگ امید
امیدی از جنس شروع...
عصرهای جمعه بیا
بیشتر داشته باشیم
هوایت را ، هوایم را
مهرت را با عشقم درآمیز
و مرا مهمان قهوه ای کن
که با عشق دم کشیده است
بخند در چشمانم
فدای ناز نگاهت
عصر جمعه سایه انداز بر دلم
عشق را سنجاق کن به آن
عصر جمعه باید باشی
باید باشم
وگرنه امان از جمعه
امان از عصرهایش...

نازی دلنوازی
ZibaMatn.IR

Mahnaz52 ارسال شده توسط
Mahnaz52


ZibaMatn.IR


ارسال پروفایل در پروفایل گرام