متن کتایون آتاکیشی‌زاده

زیبا متن : مرجع متن های زیبا کتایون آتاکیشی‌زاده

شنبه , ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

جملات کتایون آتاکیشی‌زاده

جمله کتایون آتاکیشی‌زاده


ارسال پروفایل در پروفایل گرام