زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

به باز آمدنت چنان دلخوشم
که طفلی به صبح عید
پرستویی به ظهر بهار
و من به دیدن تو
چنان در آینه ات مشغولم
که جهان از کنارم می گذرد
بی آنکه سر برگردانم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته شعر معاصر به باز آمدنت چنان دلخوشم که طف
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته شعر معاصر به باز آمدنت چنان دلخوشم که طف...


انتشار متن در زیبامتن