زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

گرچه در چشم خلایق خسته و کم طاقتیم
خلوتی داریم و حالی خوش که با آن راحتیم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن