زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

در نهضت عظیم دو بازویش
من گریه ام گرفته که آخر
آخر چرا پرنده به دنیا نیامدم؟
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته شعر معاصر در نهضت عظیم دو بازویشمن گریه
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته شعر معاصر در نهضت عظیم دو بازویشمن گریه...


انتشار متن در زیبامتن