زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

شهر از صدا پُر است
ولی از سخن
تهی...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن