زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

آفتاب گندمین، نقاش زیبای نسیم
صبح شد، آبی بکش تن پوش این جالیز را
قند در پهلوی چای و نان هم آغوشِ غزل
طرح لبخندی بزن، کامل بکن این میز را
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته شعر آفتاب گندمین نقاش زیبای نسیم
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته شعر آفتاب گندمین نقاش زیبای نسیم...


انتشار متن در زیبامتن