زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

دلگیرم
مثل پنجره ای غمگین
که دست به چانه،
چشم به راهِ باران است ..

عبیر باوی کتاب وُجوم
ZibaMatn.IR

ToloAm ارسال شده توسط
ToloAm


ZibaMatn.IR
عکس نوشته عبیر باوی دلگیرم مثل پنجره ای غمگین که
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته عبیر باوی دلگیرم مثل پنجره ای غمگین که...انتشار متن در زیبامتن