زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
4.0 امتیاز از 1 رای

من به کم قانع نیستم...
من به این بودن های گاه و بی گاه قانع نیستم
من تورا میخواهم تمام و کمال،
تمام بودو نبودت را
سهم من از تو تمام وجودت است دلربا
اینجا در قلمرو من،
حکومت عشق دیکتاتوریست
و من دیکتاتورترین عاشق در سرزمین عشقم...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته لیلا قهرمانی آرمینا من به کم قانع نیستممن به ای
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته لیلا قهرمانی آرمینا من به کم قانع نیستممن به ای...انتشار متن در زیبامتن