زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

برگریزان آمد و پاییز شد بار دگر
برگهای غم فرو ریزد ز دل ای کاشکی
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن