زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

بعضی اوقات عشق چه بی موقع به سراغت میاد
گاهی تو عاشقی و او دل و دماغ ندارد و میرود
میرود و دل و دماغ تو را هم میبرد
حالا تو بی دل و دماغی و
حوصله عاشقی نداری
و چه بی موقع این مرد سراغت آمد
درست وقتی که مزخرف ترین دختر روی کره خاکی بودی
درست همان وقت که هیچ رمقی از عاشقی
ته مانده ات نبود
کاش عشق های نصفه و نیمه
درونت حل میشدند
کاش این همه خستگی روی قلبت ته نشین نمیشد
کاش ماجرا کمی ساده تر بود
اما میدانی چیست؟
با همان خستگی ته نشین شده روی قلبم
دوستت دارم
دوستت دارم که گفتم نمانی
که خودت را خسته این زن خسته نکنی
که این همه عشق زیبایت را پای ادم کز کرده یک گوشه
به هدر ندهی
متاسفم از این عشق بی موقع
دوستت دارم
اما تو دوستم نداشته باش
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن