زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

به دست خود شده ام من اسیر و زندانیت
تمام دار و ندارم فدا و ارزانیت
.
به پاگشای تو در شهر از همان دیشب
به صف شدند همه تا شوند قربانیت
.
به رغم حالت آرام و سر به زیرت باز
به هم زده ست جهان را عبور طوفانیت
.
اگر به فکر جهانی و صلح و آرامش
عوض کن حالت آن روسری_لبنانیت
.
تو شاعرانه ترین خلقت خدا هستی
که می چکد غزل از عشوه های پنهانیت
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن