زیبا متن : مرجع متن های زیبا

روح و جانم !
گرچه رفتی و با رفتنت مرا کُشتی ...
امّا من هنوز هم امیدوارانه
چشم انتظارِ آمدنت هستم
زیرا بارها این را شنیده ام که می گویند:
قاتل همیشه به محل جُرم، باز می گردد !!!
به قلم شریفه محسنی ,شیدا,
ZibaMatn.IR
شریفه محسنی «شیدا» ارسال شده توسط
شریفه محسنی «شیدا»


ZibaMatn.IR
عکس نوشته روح و جانم گرچه رفتی و ب
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته روح و جانم گرچه رفتی و ب...


ارسال پروفایل در پروفایل گرام