زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

نذر کرده ام
زمستان باشد
تو باشى
برف ببارد
ومن
چاى ِتازه بیاورم...
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن