زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

درخت باش و بمان روی ریشه های خودت!
قبول کن که ثمر اتّفاق می افتد!
رضاحدادیان
ZibaMatn.IR

اشعار زیبا ارسال شده توسط
اشعار زیبا


ZibaMatn.IR
عکس نوشته رضا حدادیان درخت باش و بمان روی ریشه های خ
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته رضا حدادیان درخت باش و بمان روی ریشه های خ...


انتشار متن در زیبامتن