زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

اَندر مرضِ عشق بجز عشق، دوا نیست
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن