زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

عشق، زیبا باشد و پرشور، اما بی گمان
عشقِ بر فرزند باشد بهترینِ عشق ها
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن