زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
4.3 امتیاز از 3 رای

آرام شده ام
مثل درختی در پاییز
وقتی تمام برگ هایش را
باد برده باشد!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن