زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

چقدر به چشمانت زل بزنم
چقدر برای روز مبادا کمت دارم

به دستت نیاورده ام
که بخواهم از دستت داده باشم
تو بگو این اشک های بی هنگام
از کجا می آیند؟

تعادل شانه هایم را
بغض های عمل نکرده ام
به هم ریخته است

بغض سنگینم می کند
اشک اما سبک
من مدام سبک سنگینت میکنم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن