100 متن کوتاه ساجده حسینی ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره ساجده حسینی

100 متن کوتاه ساجده حسینی ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن ساجده حسینی برای اینستاگرام و بیو واتساپ

من آن چیزی نیستم که تو می بینی
در من آدمی مدت هاست مرده است
بوی تعفن ش کاشانه ی قبلم را به گند کشیده
مرگ را در چشم هایم ببین
به زبان توجهی نکن
که زبان ها بسیار یاوه گویی می کنند

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


عکس نوشته زبان من آن چیزی نیستم که تو می بینی

لینک متن

رخسار خندان تو غوغایی در دل کهکشان های وجودم بر پا می کند

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


عکس نوشته غوغا رخسار خندان تو غوغایی در دل که

لینک متن

در آسمان چشم هایت ، می نگرم ریزش گلوله برف های رویاهایت را به دریای عشق.
و قلبم موجی ست در تلاطم دریای چشم های تو...

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


عکس نوشته عشق در آسمان چشم هایت می نگرم ری

لینک متن

من تو را حرف می زنم، می نویسم، می خوانم
من تو را نفس می کشم.
من در درون تو زندگی می کنم

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


عکس نوشته زندگی من تو را حرف می زنم می نویسم

لینک متن

گاهی دلم می گیره؛ از آدم هایی که دلم براشون تنگ میشه!

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


عکس نوشته دپ گاهی دلم می گیره از آدم هایی

لینک متن

عشق یعنی از بین میلیون ها آدم، تو فقط برای یه نفر بمیری؛ مثل تو...!

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


عکس نوشته عشق عشق یعنی از بین میلیون ها آدم

لینک متن

یه آدم مگه چقدر می تونه خواستی باشه؛ که تو هستی؟!

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


عکس نوشته عاشقی یه آدم مگه چقدر می تونه خواستی

لینک متن

دوستت دارم!
اما نپرس 《چقدر!؟》
آخه مگه عشق حد و اندازه داره؟!

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


عکس نوشته دوستت دارم دوستت دارم اما نپرس 《چقدر؟》

لینک متن

وقتی بهت نگاه می کنم، حس می کنم چقدر خوشبختم که خدا نگاه کردن به چشم هات رو، قسمت من کرد!

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


عکس نوشته چشم هات وقتی بهت نگاه می کنم حس می کن

لینک متن

می دونستی اگه عشقت رو فریاد بزنم؛ گوش عالم رو کر می کنه؟!

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

چشم های تو
دو گوی درخشان
گویی که چون کهکشان ها در آن نهفته است
دگر در تاریخ تکرار نخواهد شد
چشم های تکرار نشدنی تو...

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

انقدر آشوبم که هیچ چیز هیچ کس مرا نخواهد فهمید

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

من آن زمان درد دل نگرانی را فهمیدم که عاشق شدم...

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

غمی در سینه دارم
که با هیچ نگویم
عشقی در سر دارم
کز این راز نگویم

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

ای غم سراغ من نیا
که من تاب ماندن ندارم

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

تو زندانی گیر کردم و دست و پا میزنم برای فرار...
اما کسی کمکم نمی کنه.
چرا کسی کمکم نمی کنه؟

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

دنیا یکی مثل تو رو نیاز داره
یکی مثل خود خودت
گریه هاتو که کردی
فریاداتو که زدی
دستتو بگیر رو زانوت و بلند شو
دنیا به وجود تو نیاز داره
باور کن

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

طعم زندگی را آن هنگام چشیدم
که چشم هایت به من لبخند زد...

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

سکوت شب
و صدای جیرجیرک ها
دست های گرم تو قفل دست های سرد من
داستان هزار و یک شب چشم های تو
و چشم هایم به داستان تو، گوش فرا می دهند!
اما تو سکوت مکن!
حرفی بزن...
مثلا بگو
《دوستت دارم》

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

آیا تا به حال بی آنکه صورت تان در هم کشیده بشود، به سرعت اشک ریخته اید؟!

متاسفم باید بگویم که قلب شما شکسته است!

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

من آن روزی تمام شدم
که تو برایم تمام شدی...

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

تمام من برای تو
و تمام تو برای من

آغوش من برای تو
و آغوش تو برای من

نگاه من برای تو
و نگاه تو برای من

قلب من برای تو
و قلب تو برای من

عادلانه است مگر نه؟!

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

یه چیزی بگم شاید باورت نشه
اما من دیگه نمی خوام زنده بمونم...

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

صبح می خندی،
ظهر گریه می کنی و
شب می میری .

و اینگونه زندگی پایان می یابد...

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

مرا در آغوش خود حل کن
معمای عشقمان را حل کن
مشکل فراقمان را حل کن
تیر نگاهت در چشم هایم حل کن
نجوای صدایت را در گوش هایم حل کن

و در نهایت دوباره مرا در آغوش خود حل کن

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

یه طوری زندگی کن
که واسه اطرافیانت دیگه تکرار نشی
نه که تکراری بشی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

تمام عالمم که کنارت باشن
ولی اونی که باید باشه، نباشه
بازم احساس تنهایی می کنی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

اگه خودمون رو تو موقعیتای آدما تصور کنیم
شاید هیچوقت هم دیگه رو قضاوت نکنیم

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

چند سال پیشا یه جمله خونده بودم
《دلتنگ کسیم که حتی مرا به یاد نمی آورد》
اون موقع فقط خوندمشو و گذر کردم
الان دردشو می کشم و نمی تونم بگذرم

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

گفتمش عشقت مرا محاصره کرده
عشقش را از خویش بگرفت
گفتمش برق چشمانت مرا دیوانه کرده
دیده بگرفت
گفتمش خنده هایت مرا زنده کرده
خنده بر لب بگرفت
گفتمش عطر تنت مرا مست کرده
حضورش را از خویش بگرفت

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

I love myself and I do not care if others like me or not
Thats who I am

من خودم را دوست دارم و برایم مهم نیست که دیگران مرا دوست دارند یا نه
این چیزیه که هستم

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

بعضی زخم ها هیچ وقت درمون نمی شن
مثل زخم یه عشق قدیمی وسط قبلت
سال ها هم که بگذره اون زخم کهنه میشه اما به همون اندازه بیشتر می سوزونتت
مثل خوره میوفته به جونت و تمام سلولای وجودت رو می سوزونه

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

فارغ از زشتی جهان
ما جهان زیبای خویش را می سازیم

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

عارفی می گفت
آدم ها دوبار متولد می شوند
اول وقتی که از مادر زاده می شوند
و دوم وقتی که عاشق می شوند...


اما تفاوت در این دو این است که گاه آد م ها در دومین تولدشان خواهند مرد...

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

حضرت عشق
انقدر عاشقت می مونم که خدا خسته بشه و مقدمات وصال مون رو بچینه
تا آخرین ایستگاه دنیا مسافر عشقت می مونم
تا آخرین نفس هایم برایت از عشق می خونم
عشق زیبای من...

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

ܥ ܝ وܔ ܩܝ̇ߺ، یܭ ߊ وܢܚࡅ߳!


ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

جا ما نده ام
از ثانیه هایی که دگر باز نخواهند گشت

✍ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

آدم ها تاریخ انقضا ندارن
این ذهن مریض توعه که فاسد شده!

✍ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

منو کامل کن
بدون تو یه نسخه ی ناقص از یه آدم عاشقم

✍ ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

تجربه ثابت کرده است،
که با هر آدمی راز دل نگویید.
آدم های احمق، نشانه ی ظاهری ندارند...!

✍ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

دنیای به این بزرگی، یه آغوشِ تو به من بدهکاره!
حتی یه نگاه،
یه بوسه...

✍ ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

جایی می خواهم برای آرامش
جایی که لمس آشنای عشق مرا نوازش کند
همان مکان بی مانند،
جایی نیست جز آغوش تو

✍ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

آدم ها رو وقتی دورشون شلوغه، میشه شناخت؛
وگرنه همه توی تنهایی ها که مهربون ترینن...

✍ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

عشق است که
اشتیاق می آفریند
امید هدیه می دهد
صبر می آموزد
و در آخر
دلتنگی را پیشکش می کند...

✍ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

دلتنگی که بیکار نمی شینه؛
هر لحظه که می گذره،
بیشتر میوفته به جونت و آزارت میده
بیشتر میوفته تو چشمت و اشک میشه...

✍ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

دگر نمی خواهم کسی احوالم را جویا شود
دگر نمی خواهم کسی از رنجم مطلع شود
بگذارید در خلوت خویش بگریم
حال خرابم را تنها خدا می داند

✍ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

من در این ثانیه گیر افتادم
در این لحظه دشوار
خدایا
من را تمام کن

✍ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

تو را آرزو کردم؛
اما برآورده نشدی!

✍ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن

کاش بوسه دوای هر دردی بود؛
آن وقت، مدام تو را می بوسیدم...

✍ساجده حسینی

ارسال شده توسط دلنوشته‌های ساجده حسینی (نویسنده)

متن ساجده حسینی


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن