زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

صدبار بی تو
در شبِ باران قدم زدم،
بارانِ زیرِ چترِ تو،
بارانِ دیگریست...!
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن