زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
3.7 امتیاز از 6 رای

پاییز ؛ بهار به بغض نشسته است ؛ در اندوه بیکران روزگار
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن