زیبا متن : مرجع متن های زیبا

باغِ صبور و خسته از دی‌ماه غمگینش
برفی بدون‌ِوقفه می‌بارد به تسکینش

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام