100 متن کوتاه جواد کاظمی نیک ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره جواد کاظمی نیک

100 متن کوتاه جواد کاظمی نیک ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن جواد کاظمی نیک برای اینستاگرام و بیو واتساپ

شاهزاده ام
توقلب همه هستم
درد دل خودرا درخودم دارم
.....
🖋جوادکاظمی نیک 🖋

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


عکس نوشته شاهزاده‌ی‌ کوچکش شاهزاده ام توقلب همه هستم د

لینک متن

گرگ ها وقتی صدا می کنند
غمی رادرخود پنهان میکنن....
غم هرچقدر زیاد تر باشد
صدایشان بلندترمیشود.......
🖋جواد کاظمی نیک 🖋

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


عکس نوشته گرگ گرگ ها وقتی صدا می کنند غمی

لینک متن

توتنها تنها تنها میشی ......😓😓😓

🙂🙂🙂 🙃 🙂🙃🙃🙃🙂🙂 🙂
ولی یکی هست🙂 که هواتوداره....🙂
اونم خدا هست❤️......خدا.....❤️
......جواد کاظمی نیک......

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


عکس نوشته هواتوداره توتنها تنها تنها میشی

لینک متن

سختی روزگار هرچی که هست ارزش داره پس بجنگ برا روزگار خودت ......
جواد کاظمی نیک

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


عکس نوشته جوادکاظمی نیک سختی روزگار هرچی که هست ارزش د

لینک متن

تمام آرامش من ازبین رفته
دراین روزگار بی معرفت ..........


جواد کاظمی نیک

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


عکس نوشته جوادکاظمی نیک تمام آرامش من ازبین رفته درا

لینک متن

عاشق کسی باش که بند پول وقیافت نباشه ........
عاشق خودت باشه ......
جوادکاظمی نیک

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


عکس نوشته خاص عاشق کسی باش که بند پول وقیافت

لینک متن

سخت است دراین روزگار مهربانی پیدا شود کاش میشد مهربانی ها زیاد بود......جواد کاظمی نیک

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


عکس نوشته خاص سخت است دراین روزگار مهربانی پ

لینک متن

کاش دلها زبان داشتند دراین زمانه بی رحم ........

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


عکس نوشته خاص کاش دلها زبان داشتند دراین زما

لینک متن

سنگ شکست ...
بیابان خشک ...
مارمولک ها به دنبال غذا ...
کرکس ها لاشه شکار را می خورند...
مورچه ها شلوغ کرده اند...
کاکتوس ها بزرگتر شدن...
آفتاب سوزان می تابد.......

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


عکس نوشته بیابان خشک سنگ شکست بیابان خشک

لینک متن

گلهای خودرا بپوشان تا از چشم هیز درامان باشی........

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

شکلات تلخ
شاکی میشه که لال هستم
توان ندارم تازه هستم
لهستان رودوستدارم
خرمالورو بدم میاد .......

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

همیشه آدم خوبی باشیم
ومثبت اندیش باشیم
زندگی هم به کام خودمون شیرین می شود پس آبلیمو ترش نباشیم ......

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

قلبت را سیاه نکن
قدرش را بدان
کسی جز او به یادت نیست......

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

خندان روزگارم ....
غم دردلم .....
گل کمیاب...
درختان فراوان...
عجب روزگاریست.........

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

غزه درخون....
موشک های سرباز...
نفس خون آلود.....
رهبران بی رحم جنگ...........

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

مراقب خودت
باش گل
دنیا
وحشی شده...

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

گفت جسدم را بنداز دریا
گفتم چرا؟
گفت :جسدام را ماهی ها بخورند
بهتراز این است
که آدم خوارهای زمینی بخورند

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

موش میخ کوب
همراه علف تازه
در چاه تاریک
ردپای کبوتر

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

مغز پر درد
همراه قلب پرخون
با دل پرزخم
همراه زبان پر نیش

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

شازده کوچک
کلاه پرپشم
زبان گویا
عاشق ناکجا آباد

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

سخت می گذرد این غم
دراین سازش روزگار
همراه خون دل های بی امان

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

قلب زخمی میان
گلزارهای شیطانی
میان صدف های
زرین طلای کمیاب

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

ماهی تنها
در تالاب خون
مار افعی گرسنه
عقاب خشمگین

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

تمام قلب در دلها
جنگ هست
جنگی تمام عیار

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

دشمن قلب زبان هست
اگر درست کنترل نشود
زندگیت از دست میره

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

قلب تکه میان
مغزهای طلا
واق واق سگ های
خیالی

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

سکوت خندان گرگ ها
درکوه بلند
گوسفندان چاق میان
چوپان خواب

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

انگشت به دهان مارهای افعی
در اقیانوس بی کران
عقرب های سیاه
همراه غرب زدگی های کفتار .....

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

غرق خون شد
غزه
اما تسلیم کفتارها نشد

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

کودکان بی گناه در تالاب خون

قاه قاه خندیدن کفتارهای کثیف

طوفان همچنان ادامه دارد

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

ظلم تمامی ندارد

درد تمامی ندارد

تمام ها ادامه دارد.....

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

آدمیزاد به
پول
شهرت
سواد
قدرت
نیست
آدمیزاد به شخصیت می باشد

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

گلبرگ ها
درکنار قورباغه ها

همراه حشرات. خون آلود

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

مغز پرفکر،
قلب پر درد
قاه قاه مگس های آرام

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

سخت گذشت آنچه درذهن آدما بود
نمیدانم جهان هستی خودرا چه کرده
ولی میدانم یکی هست ناظر جهان
خودش هست

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

سکوت شب زیباست
اما خطرهاش ترسناک
مراقب سکوت شب خود
باشیم.......

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن

آقای قاضی هرچه ازدل خواستیم بد آمد شما دیگه باما،بد نباش.....

ارسال شده توسط جواد کاظمی نیک

متن جواد کاظمی نیک


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن