100 متن کوتاه مولوی ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره مولوی

100 متن کوتاه مولوی ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن مولوی برای اینستاگرام و بیو واتساپ

یارب تو مرا به نفس طناز مده
با هر چه به جز تست مرا ساز مده

من در تو گریزان شدم از فتنهٔ خویش
من آن توام مرا به من باز مدهعکس نوشته کلام بزرگان یارب تو مرا به نفس طناز مده ب

لینک متن

آبی که از این دیده چو خون می ریزد
خون است بیا ببین که چون می ریزد
پیداست که خون من چه برداشت کند
دل می خوردو دیده برون می ریزدعکس نوشته همایون شجریان آبی که از این دیده چو خون

لینک متن

تلخ کنی دهان من / قند به دیگران دهیعکس نوشته تلخ تلخ کنی دهان من قند به دیگرا

لینک متن

ور تو پنداری مرا بی تو قراری هست... نیست!عکس نوشته 8 مهر بزرگداشت مولوی ور تو پنداری مرا بی تو قراری ه

لینک متن

یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی
شاگرد که بودی که چنین استادیعکس نوشته هشت مهر یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی

لینک متن

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود
بی عشق وجود خوب و موزون نشودعکس نوشته موزون بی عشق نشاط و طرب افزون نشود

لینک متن

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند و من

خاک من گل شود و گل شکفد از گل من
تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل منعکس نوشته مولوی اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل

لینک متن

اگر عالم همه پرخار باشد
دل عاشق همه گلزار باشدعکس نوشته هشت مهر بزرگداشت مولوی گرامی باد اگر عالم همه پرخار باشد دل عا

لینک متن

با جمله ما خوشیم
ولی با تو خوش‌ تریمعکس نوشته مولوی با جمله ما خوشیم ولی با تو خو

لینک متن

نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تولینک متن

شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنملینک متن

جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضالینک متن

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی
قند تویی زهر تویی بیش میازار مرالینک متن

آنکه به دل اسیرمش
در دل و جان پذیرمش
گر چه گذشت عمر من
باز ز سر بگیرمشلینک متن

دلبر و یار من تویی رونق کار من تویی
باغ و بهار من تویی بهر تو بود بود منلینک متن

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدملینک متن

یک نفس بی یار نتوانم نشستلینک متن


اوست گرفته شهر *دل*
من به کجا سفر برملینک متن

ما بی تو خسته ایم
تو بی ما چگونه ایلینک متن

ای دوست قبولم کن و جانم بستان مستم کن و از هر دو جهانم بستان با هرچه دلم قرار گیرد بی تو آتش به من اندر زن و آنم بستانلینک متن

چون تو با بد / بد کنی/ پس فرق چیست؟لینک متن

من دردِ تو را ز دست آسان ندهم دل برنکنم ز دوست تا جان ندهم از دوست به یادگار دردی دارم کان درد به صد هزار درمان ندهملینک متن

زان که نوعی انتقام است،
انتظار…!


متن مولوی


لینک متن

هر کسی را همدم غم ها و تنهائی مدان


سایه دنبال تو می آید ولی همراه نیست


متن شعر


لینک متن

عشق است، نه زر!__نهان_نمانَد

العاشقُ_کُلُّ_سِرُّهُ_فاش...

_


متن شعر


لینک متن

گفتى مرا به خنده: خوش باد روزگارت

کس بى تو خوش نباشد، رو قصه ى دگر کن


متن شعر


لینک متن

ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

هشتم مهر ماه بزرگداشت حضرت مولانا
گرامی باد


متن مولانا


لینک متن

هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری
شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم


متن شعر


لینک متن

شب نگردد روشن از وصف چراغ

نام فروردین نیارد گل به باغ


متن شعر


لینک متن

و اگر بر تو ببندد
همه ره ها و گذرها

ره پنهان بنماید
که کس آن راه نداند


متن مولانا


لینک متن

ای ساقیا مستانه رو آن یار را آواز ده
گر او نمی آید بگو آن دل که بردی باز ده


متن تک بیت


لینک متن

چو خدا بُوَد پناهت چه خطر بُوَد زِ راهت


متن تک مصراع


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن