متن مصطفی ملکی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات مصطفی ملکی

جمله مصطفی ملکی

یاد تو کردم
غزال عشقت
در دلم
رمید...


متن عاشقانه
کاربر زیبا متن قاصدک های بی قرار
ارسال شده توسط
قاصدک های بی قرار

ارسال پروفایل در پروفایل گرام