متن شاعر: زهرا حکیمی بافقی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا شاعر: زهرا حکیمی بافقی

جمعه , ۱۰ آذر ۱۴۰۲

جملات شاعر: زهرا حکیمی بافقی

جمله شاعر: زهرا حکیمی بافقی


ارسال پروفایل در پروفایل گرام